Till dig som anhörig

Missbruk av droger och alkohol liksom andra former av beroenden får ofta smärtsamma konsekvenser för anhöriga och närstående

Att vara anhörig

De kan vara ditt barn, dina föräldrar, ditt syskon, din fru eller make.  Att ha problem i familjen upplevs av många också som mycket skamfyllt.

Att se en anhörig förlora sig själv i sitt beroende är smärtsamt. Och i de desperata försöken att hjälpa sin beroende är det lätt att utveckla det vi kallar för medberoende. En del anhöriga kallar ironiskt sig själva för vårdare. Vi menar inte att det är fel att vara medkännande och ge stöd men en medberoende sviker ofta sig själv och resten av familjen i sin vilja att kontrollera och hjälpa. Konsekvensen blir att den beroendes villkor till slut styr hela familjen.

Ofta sker gradvis en total anpassning till denna någon utanför sig själv. Istället för att tankar och handlande styrs genom dina egna känslor och behov – handlar du till slut bara utifrån andra – och glömmer i det här självförnekande tillståndet bort dig själv.

Anhörigprogram

Som anhörig till en patient på VAL-BO ingår det kostnadsfritt att delta på en anhörigvecka, det är patienten själv som som bjuder in till anhörigveckan. Men det är inte bara anhöriga till våra patienter som kan delta i våra anhörigveckor. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vill man fördjupa sig i ämnet medberoende och vill titta närmare på problematiken kan man anmäla sig till någon av våra Vuxna Barn- & medberoendeveckorveckor.

familjevecka

Anhörigvecka/Familjevecka

Vi erbjuder dig som har en missbrukare inom familjen, eller inom vänskapskretsen en Familjevecka, där du kommer att möta andra som har levt med en missbrukare i sin närhet, där igenkännandet är den bästa läkande processen.

vuxna barn blir medberoende vuxna

Vuxna Barn- & medberoendevecka

Fördjupningsprogram för Vuxna barn/medberoende/anhörig
Vuxna barn/medberoende/anhörig är en processinriktad terapivecka där du i en varm och stödjande atmosfär tillsammans med andra deltagare med liknande erfarenheter arbetar med problematik kring destruktiva relationer, beteendemönster, trauma och sorg.