familjevecka

Vi erbjuder dig som har en missbrukare inom familjen, eller inom vänskapskretsen en Familjevecka, där du kommer att möta andra som har levt med en missbrukare i sin närhet, där igenkännandet är den bästa läkande processen.

Till dig som anhörig
Missbruk av droger och alkohol liksom andra former av beroenden får ofta smärtsamma konsekvenser för anhöriga och närstående. De kan vara ditt barn, dina föräldrar, ditt syskon, din fru eller make.

Hon eller han kan vara alkoholist, narkoman, spel- eller sexberoende och därmed en människa som ofta själviskt manipulerar sin närmaste omgivning och kräver total uppmärksamhet. Varianterna är många. Att ha problem i familjen upplevs av många också som mycket skamfyllt.

Valbo vill därför hälsa just Dig som anhörig varmt välkommen till vår Familjevecka. Tillsammans med andra människor i samma situation och våra professionella terapeuter erbjuder vi dig nya insikter, möjlighet att få svar på dina frågor och delta i en varm och ärlig gemenskap.

En familjesjukdom
I familjer med beroendeproblematik är det mycket ovanligt att problemen utgår enbart från den alkohol- och narkotikaberoende.

En del anhöriga kallar ironiskt och insiktsfullt sig själva för vårdare. Vi menar inte att det är fel att vara medkännande och ge stöd men en medberoende sviker ofta sig själv och resten av familjen i sin vilja att kontrollera och hjälpa. Konsekvensen blir att den beroendes villkor till slut styr hela familjen. Det blir helt enkelt ett systemfel.

Medberoendets mekanik
Som medberoende hjälper du den beroende på fel sätt. Du vill väl men effekten blir den motsatta. Varför? Jo, medberoende städar ofta undan de smärtsamma konsekvenser som med kraft skulle kunna motivera den missbrukande att förändra sitt liv. På så sätt möjliggör och stödjer medberoende ofta missbruket i sin missriktade välvilja.

Vi ser på medberoendet som en närstående släkting till det kemiska beroendet på så sätt att det är en mental, känslomässig och andlig sjukdom. Den är också progressiv med bestämda förlopp, den utvecklas från ett stadium över i ett annat.

Den medberoende insjuknar precis som den kemiskt beroende allt mer. Ofta sker gradvis en total anpassning till denna någon utanför sig själv. Istället för att tankar och handlande styrs genom dina egna känslor och behov – handlar du till slut bara utifrån andra – och glömmer i det här självförnekande tillståndet bort dig själv.

Tillfrisknande
Vi påstår att medberoende går att tillfriskna ifrån. Det innebär inte att vi slutar bry oss om och känna kärlek till våra närmaste. Det betyder istället att vi kärleksfullt tar oss själva på allvar och slutar leva genom andra. På så sätt lär vi oss också att ställa sunda krav på dem i stället för att möjliggöra deras aktiva missbruk.

För mer information kontakta

VAL-BO Behandlingshem
Telefon: 011-664 44