Placeringsinformation

Inför en placering av en klient är det av viktigt att både placerare och klienten får en ordentlig information om VAL-BO

Inför en placering

Inför en placering av en klient är det av viktigt att både placerare och klienten får en ordentlig information om VAL-BO och helst (om det är möjligt) besöka enheten för att få en så tydlig bild som möjligt inför ett beslut om placering.

Vid informationsbesöket berättar vi om våra metoder, rutiner, regler och hur vi ser på sjukdomsbegreppet. Klienten får även ett enskilt samtal med någon av våra terapeuter medans remittenten får fortsatt information av vår föreståndare eller kvalitetssamordnare.Om möjligheten finns får även klienten följa med någon av de inskrivna klienterna för att se lokaler och omgivning, för att på så sätt få en så transparent och verklighetsnära upplevelse av VAL-BO som möjligt. Vi erbjuder även alternativ till studiebesök när informationsbesök på plats inte är genomförbart. Vid mer akuta placeringar med kort varsel kan studiebesök göras i samband med inskrivning.

Boka ett informationsbesök

Det första steget för att hitta
TILLBAKA TILL LIVET!

Kontakta oss för mer information

Vill du boka ett informationsbesök eller få mer information ring oss på 011-664 44 eller använd kontaktformuläret härintill så kontaktar vi dig så fort vi kan!

  Skriv in koden

  captcha

  Placeringsprocess

  • 1.

  • 2.

  Första kontakt

  Kontakta oss per telefon 011-664 44, via mail på info@valbo.nu eller använd vårt kontaktformulär.

  Lämplighetsbedömning

  En första bedömning görs av placeringens lämplighet utifrån individens förutsättningar, behov, problematik och omständigheter i övrigt.
  • 3.

  • 4.

  • 5.

  Informationsbesök

  Här ges information om vad en placering hos oss skulle innebära. Mer information kring individen inhämtas som underlag för en planering av insatsen.

  Vårdplanering

  Efter besöket upprättas ett förslag till vårdplanering för att på ett heltäckande sätt matcha individens behov och problematik samt tänkt uppdrag.

  Inskrivning

  Vid beslut om inskrivning bokas en tid för inskrivning och insatsen påbörjas.