VAL-BO Utbildning

VAL-BO Utbildning erbjuder utbildningar inom området missbruk och behandling.
VAL-BO Utbildning

VAL-BO håller utbildningar i flera av Socialstyrelsens evidensbaserade metoder så som 12-stegsbehandling, Motiverande samtal och ASI (Addiction Severity Index). Vår grundutbildning ”behandlingsassistent med 12-stegsinriktning” ger dig nu licens att bedriva kriminalitetsprogrammet ”Kriminalitet Som Livsstil”. Programmet ”kriminalitet som livsstil” används idag i flera kommuner och behandlingshem.

Vår strävan är att erbjuda 12-stegsutbildningar som rustar studenten för att möta yrkets alla områden. Förutom den terapeutiska delen av våra utbildningar läggs även stor vikt vid Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Missbruks- och Beroendevård, lagar, journalföring och utredning. Efter slutförd grundutbildning är studenten även diplomerad i utredningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index) och MI (Motiverande Intervju). Detta gör oss unika i jämförelse till andra utbildningar och skapar ett mervärde i att välja oss som partner i din kompetensutveckling.

 • Behandlingsassistent 12-steg

  Inriktningen är 12-stegsbehandling uppbyggd kring en professionalisering av Anonyma Narkomaners steg och traditioner. Utbildningsupplägget lägger stor vikt vid de riktlinjer som Socialstyrelsen angivit för behandling av alkohol- och drogberoende.
  Behandlingsassistent 12-steg

 • Dipl. Alkohol- och Drogterapeut

  Dipl. Alkohol- och Drogterapeut (2 år) är en fortsättningskurs på vår utbildning till diplomerad ”Dipl. Behandlingsassistent med 12-stegsinriktning”. Man behöver alltså först gå denna utbildning för att sedan bygga på ett år för att bli alkohol- och drogterapeut.
  Dipl. Alkohol- och Drogterapeut

 • Certifierad gestaltterapeut

  Grundutbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete möter människor med olika typer av livsproblem. Det kan vara allt i från relationsproblem och sorgebearbetning till livskriser och trauman. Utbildningen ger dig möjlighet att komplettera dina förändringsverktyg med gestaltterapeutiska tekniker och förhållningssätt.
  Certifierad gestaltterapeut

 • MRT – Moral Reconation Therapy

  Utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar med missbruk- och beroendevård och där du möter människor som har en kriminell bakgrund. MRT är ett manualbaserat strukturerat behandlingsprogram för kriminalitet och tillhandahåller en helhetslösning för att möta och behandla kriminalitet.
  MRT – Moral Reconation Therapy

 • Tidiga Sexuella Övergrepp

  Utbildningen ”Tidiga sexuella övergrepp” är en 3-dagarskurs som ger grundläggande och fördjupade kunskaper i ämnet Tidiga sexuella övergrepp. Utbildningen är uppbyggd kring det program som Birgitta Imanius arbetade fram. Utbildningen vänder sig primärt till personer som arbetar inom verksamheter där man kommer i kontakt med vuxna som blivit utsatta för tidiga sexuella övergrepp.
  Tidiga Sexuella Övergrepp

 • Vuxna Barn – vecka för vuxna barn från dysfunktionella familjer

  I en varm och stödjande atmosfär får du en möjlighet att möta och bearbeta dina problem. Tillsammans med andra med liknande svårigheter får du möjlighet till spegling och stöd. Du får möta ditt ”inre barn” i gestaltterapi, genom delningar och olika typer av guidade meditationer och övningar.
  Vuxna Barn – vecka