VAL-BO´s kortveckoprogram riktar sig till män som fallit offer för tidiga sexuella övergrepp.

VAL-BO har specialutbildad personal för klienter med erfarenhet av tidiga sexuella övergrepp som en behandling integrerat med beroendebehandling.
(I enlighet med socialstyrelsennationella riktlinjer för missbruks och
beroende vård, kap 8 samsjuklighet).

Erfarenhet visar att det behövs mer punktinsatser i denna problematik, därför har vi utvecklat ett veckoprogram, där vi processinriktat arbetar med tidiga sexuella övergrepp. Processveckan berör bland annat att våga se det som hände, följder av övergrepp, sorgbearbetning och gränssättning.

Små barn utsätts ibland för sexuella övergrepp. Många gånger är förövaren någon närstående. Övergreppen pågår år efter år och barnet bär på hemligheten som en mörk skugga i sitt inre.

Dessa barn växer upp till män och kvinnor vars liv i mer eller mindre utsträckning har kommit att påverkas av det som hände i barndomen.De har på olika sätt försökt att fly undan från händelser de helst velat glömma. Många har sökt sig till droger och hamnat i ett beroende. Andra lever med psykisk ohälsa eller smärttillstånd som en följd av svåra upplevelser tidigt i livet.

Dessa barndomstrauman har tyvärr ofta förbisetts i behandlingssammanhang och många behandlare känner sig också osäkra inför problematiken. Det är dock svårt för våra klienter att bli och förbli drogfri/smärtfria/ångestfria utan att ha gjort upp med dessa erfarenheter.

För mer information kontakta
Mikaela Moberg Föreståndare VAL-BO Behandlingshem
E-post: mikaela@valbo.nu
Telefon: 011-664 44 Mobil: 0707-663523