Norrköpings tidningar om Lida Gård

“När man en vårdag står och tittar på Lida gård och dess omgivningar och ser de röda timmerhusen stå vakt på båda sidor om den vita huvudbyggnaden med sina gröna fönsterskydd, när man ser de två dammarna rakt framför och den tredje ett stycke nedanför, när man ser grönskan och blommorna, då drömmer man mest om att det här vore ett ställe att bevara. Det skulle kunna bli en oas för jäktade nutidsmänniskor. Här finns en yttre ram av visserligen förfallen skönhet men med möjlighet att iståndsättas”.
NT 28/4 1972

Lida Gård
Lida Kursgård
Engelsk Park
Hall

Lida Gård – en plats i historien och idag

Lida Gårds historia kan spåras ända tillbaka till 1300- talet med de nuvarande byggnaderna uppförda
under 1770-talet. Med sitt läge mitt i naturen bjuder Lida Gård på stora möjligheter till rekreation. Man kan ta en promenad i skogen, ett dopp i poolen eller ta en promenad i den Engelska parken. Rika möjligheter finns till olika alternativ för såväl fysisk som mental rekreation som en del av behandlingsprogrammet.