calle fjellman

Calle Fjellman föreläser på VAL-BO

Missbruk, samsjuklighet och behandling – Att integrera 12 stegsmodellen med kognitiv psykoterapi. 130214 Edit: Läs recension och se video på föreläsningen med Calle Fjellman Den 12 Februari 2013 kommer psykoterapeut Calle Fjellman och föreläser på VAL-BO för inbjudna samarbetspartners. Föreläsningen tar sin utgångspunkt…