Ett led i att följa utvecklingen av nya råd och rön inom området är att följa den forskning som presenteras om missbruksvård.

Ny forskningsstudie på VAL-BO modellen

VAL-BO´s behandlingsprogram för kriminella vuxna män har utvärderats i studie av Sophia Lindblom, Karlstads Universitet. Studien visar att deltagarna i VAL-BO´s behandlingsprogram minskar sitt kriminella tänkande från mycket höga värden till värden nära normalpopulationens under en sexveckorsperiod.