VAL-BO Behandlingshem

VAL-BO är ett Behandlingshem för män över 18 år och som har ett alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Vi har hela vårdkedjan ifrån primärbehandling, fördjupad behandling och utslussning. Vårt behandlingshem är bemannat dygnet runt och vi har tillgång till egen läkare. Vi arbetar med en professionalisering av 12-stegsprogrammet med utgångspunkt i Minnesotamodellen.

Vi arbetar med hela personen och problematiken kring missbruket utifrån tankemönster, beteenden, relationer, familj och uppväxt. I förändringsarbetet återspeglas ett helhetstänk där personen får lära sig allt från ADL-träning till ett drogfritt liv.

föreläsning behandling
behandlingshem personal

Vår vårdkedja

 • 1. Kartläggning

  Vi kartlägger individens behov utifrån utredningssamtal, ASI, PIKT och vid behov ADDIS. Underlaget ligger tillsammans vårdplan och uppdraget till grund för upprättandet av genomförandeplanen. Denna fas innefattar även en stor del motivationsarbete och att skapa en trygg relation samt tillvaro för individen.

 • 2. Primärbehandling

  I primärbehandlingen fokuserar vi på beroendeproblematiken och på att ge individen en stabil grund att stå på med verktyg för ett drogfritt liv. Här påbörjas även parallella insatser för sidoproblematik som tex. kriminalitet, relationer och bakomliggande orsaker.

 • 3. Fördjupad behandling.

  Här påbörjas en fördjupad behandling kring beroendeproblematiken, livssituationen och den sidoproblematik som kan finnas. Personen får möjlighet att bearbeta bakomliggande orsaker på djupet och individen har tillgång till samtliga av VAL-BO´s kortveckoprogram som är integrerade i den fördjupade behandlingen.

 • 4. Utslussning

  För individer som har ett behov av utslussning och stöd i att hantera vardagen efter en behandling kan individen erbjudas ett strukturerat utslussboende. Individen bor i en möblerad lägenhet. Har en daglig sysselsättning, eftervård, fördjupad ADL träning och regelbundet stöd av kontaktpersonen.

 • 5. Referensboende

  Efter utsluss erbjuder VAL-BO ett referensboende för dem som behöver stöd första tiden i ett eget boende samt som behöver hjälp att hitta en egen bostad och inkomst för att kunna gå vidare i sitt liv. Individen bor i en egen lägenhet, tillhandahållen av VAL-BO med tillsyn, eftervård, enskilda samtal och stöd i att slussas ut i samhället.

 • 6. Eftervård

  Eftervården sker i form av terapeutledd eftervårdgrupp en gång i veckan i 12 månader. Om man bor långt från VAL-BO kan även ett individuellt upplägg göras med återvändardagar.

Ny forskningsstudie av Karlstads universitet!

Val-bomodellen har stark evidens för behandling av missbruk & kriminalitet.

VAL-BO´s styrka ligger i den

Kompetenta och erfarna personalgruppen och vårt strukturerade behandlingsprogram.

Behandlingshem

Placeringsförfrågan

Ring oss på 011-440 90 04