Motiverande Samtal

MI (Motivational Interviewing) Motiverande samtal är en strukturerad samtalsmetod. och ett sätt att förhålla sig i mötet med klienten. Ingen förändring kommer till stånd utan den enskilda människans egen intention. Som rådgivare kan du bara vara behjälplig genom att skapa en atmosfär av tillit, respekt och genuint intresse. De flesta som lever ett problematiskt liv har faktiskt en önskan om förändring. Många gånger sker också denna förändring enbart med hjälp av individens egen kraft, medan det andra gånger fordras att någon finns där som stöd och vägvisare.

Motivational Interviewing visar hur man genom att göra medvetna val i sin kommunikation kan hjälpa klienten att klargöra och manifestera sina egna beslut om förändring.

Fördelen med MI är att den är beprövad och testad med bevis för effekt. Ett ha en tydlig samtalsmetod innebär ett stöd för all personal i att kommunicera på ett konstruktivt sätt som är stärkande och motiverande för klienten. Att ha en samtalsmetod innebär även att all personal har en enhetlighet i det sätt enskilda samtal förs på och på så sätt blir det lättare att bygga vidare på varandras arbete. MI är även ett bra komplement till ovan beskrivna utredningsmetoder.