VAL-BO Behandlingshem

VAL-BO är ett Behandlingshem för män över 18 år och som har ett alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Vi har hela vårdkedjan ifrån primärbehandling, fördjupad behandling och utslussning. Vårt behandlingshem är bemannat dygnet runt och vi har tillgång till egen läkare. Vi arbetar med en professionalisering av 12-stegsprogrammet med utgångspunkt i Minnesotamodellen.

Vi arbetar med hela personen och problematiken kring missbruket utifrån tankemönster, beteenden, relationer, familj och uppväxt. I förändringsarbetet återspeglas ett helhetstänk där personen får lära sig allt från ADL-träning till ett drogfritt liv.

föreläsning behandling

VAL-BO´s styrka ligger i den

Kompetenta och erfarna personalgruppen och vårt strukturerade behandlingsprogram.

Forskningsstudie av Karlstads universitet!

Stark evidens för behandling av missbruk & kriminalitet.

Från våra nyheter


Behandlingshem

Placeringsförfrågan

Ring oss på 011-440 90 04